วิศวกรด้านความปลอดภัย
รายละเอียดของงาน:  1.สร้าง/กำหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ของเครื่องจักรและส่วนควบชุดลำเล ...
เจ้าหน้าที่:  Ms. SASIWIMOL MONTAPANT ประกาศวันที่:  28 Jun 2019 01:19:13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IT Staff
รายละเอียดของงาน:  - เขียนโปรแกรมด้วย PL/SQL , VB , C++ , ASP.net , Web App ,Microsoft SQL , O ...
เจ้าหน้าที่:  Ms. SASIWIMOL MONTAPANT ประกาศวันที่:  28 Jun 2019 11:07:18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1